VESTI

Beograd oktobar 2021

Beograd oktobar 2021

21 Oktobar/Olga Tešović/

Nastavljamo sa aktivnostima u okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi. Organizovana su još dva seminara 14. i 15. oktobra 2021. godine u prostorijama  Pravosudne akademije u Beogradu na temu „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“.

Alternativne krivicne sankcije seminar Beograd

Ciljevi obuke su promovisanje koristi i potrebe izricanja vanzavodskih sankcija i mera u pravosuđu, proširenje primene alternativnih sankcija u pravosudnoj praksi i okupljanje ključnih aktera u njihovoj primeni stvaranjem „pravosudnog lanca“ u ovoj oblasti.

Alternativne krivicne sankcije seminar Beograd

Ovoj obuci prisustvovale su sudije osnovnih sudova, zamenici javnih tužilaca, polaznici Pravosudne akademije, kao i povereniici organizacionih jedinica nadležnih za alternativne sankcije u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za sprovođenje vanzavodskih sankcija i mera.

Alternativne krivicne sankcije seminar Beograd

Predavačice na ovoj obuci bile su dr Olga Tešović predsednica Osnovnog suda u Požegi i Ivana Milovanović sudija Osnovnog suda u Nišu.

Alternativne krivicne sankcije seminar Beograd

Teme koje su se obrađivale na ovim seminarima bile su:

  • Pravne norme u oblasti alternativnih krivičnih sankcija (međunarodni dokumenti, primeri dobre prakse drugih država, krivično pravo Republike Srbije, statistika u pogledu alternativnih sankcija);
  • „Igra drveta“ – uzroci kriminaliteta – svrha kažnjavanja;
  • Diskusija o primeni i stavu učesnika o alternativnim sankcijama.

Alternativne krivicne sankcije seminar Beograd

Projekat Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Forumom sudija Srbije

VESTI