VESTI

 Završna konferencija projekta

Završna konferencija projekta

07 Mart/Olga Tešović/

Dana 4. marta 2022. godine, u Beogradu, u konferencijskoj sali Aero kluba,  održana je završna konferencija projekta  "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" kojoj je prisustvovao veliki broj učesnika iz sudova, javnih tužilaštava, advokature, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, kao i predstavnici nevladinih organizacija.


U uvodnim izlaganjima prisutnima su se obratili Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda, Maja Popović, ministarka pravde Republike Srbije, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i Ivanka Olenik, predstavnica Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Sadržinu uvodnog izlaganja ministarke pravde na završnoj konferenciji možete pročitati na sajtu Ministarstva pravde
- link: https://www.mpravde.gov.rs/vest/35951/popovic-alternativne-sankcije-cine-petinu-ukupnog-broja-krivicnih-sankcija.php

U plenarnom delu konferencije, samu sadržinu projekta i "Priručnik za primenu alternativnih sankcija" prezentovala je nosilac projekta i autor priručnika dr Olga Tešović, sudija i predsednik Osnovnog suda u Požegi.

Potom je Jelena Srnić Nerac, načelnik Odeljenja za izvršenje vanzavodskih sankcija i mera Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, predstavila rad Povereničke službe, a Ivana Milovanović, sudija i zamenik predsednika Osnovnog suda u Nišu, učesnicima je prezentovala sadržaj održanih radionica i probleme u primeni alternativnih krivičnih sankcija u kontekstu svrhe kažnjavanja. 

Na kraju plenarnog dela dr Jelena Papović Miladinović, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Nišu, predstavila je zajednički izveštaj sa održanih radionica, a u zaključcima je dr Olga Tešović rezimirala rezultate projekta i iznela buduće planove. 

VESTI