VESTI

Logo projekta

Logo projekta

09 Oktobar/Olga Tešović/

U saradnji sa kreativnim timom ONE TOUCH kreiran je logo projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi".

VESTI