VESTI

Objavljen Priručnik

Objavljen Priručnik

23 Novembar/Olga Tešović/

Sa zadovoljstvom i velikim ponosom možemo upoznati javnost da je objavljen Priručnik za primenu alternativnih sankcija.

Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.

Priručnik za primenu alternativnih sankcija možete preuzeti na ovom linku.

 

VESTI