VESTI

Održana prva dva seminara

Održana prva dva seminara

08 Septembar/Olga Tešović/

U okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u sardnji sa Pravosudnom akademijom i Forumom sudija Srbije organizovana su prva dva seminara 02. i 03. septembra 2021. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, na temu „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“.

Ovoj obuci prisustvovale su sudije osnovnih sudova, zamenici javnih tužilaca, polaznici Pravosudne akademije, kao i povereniici organizacionih jedinica nadležnih za alternativne sankcije u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za sprovođenje vanzavodskih sankcija i mera.

Ciljevi obuke su promovisanje koristi i potrebe izricanja vanzavodskih sankcija i mera u pravosuđu, proširenje primene alternativnih sankcija u pravosudnoj praksi i okupljanje ključnih aktera u njihovoj primeni stvaranjem „pravosudnog lanca“ u ovoj oblasti.

Teme koje su se obrađivale na ovim seminarima bile su:

- Pravne norme u oblasti alternativnih krivičnih sankcija (međunarodni dokumenti, primeri dobre prakse drugih država, krivično pravo Republike Srbije, statistika u pogledu alternativnih sankcija);
- „Igra drveta“ – uzroci kriminaliteta – svrha kažnjavanja;
- Diskusija o primeni i stavu učesnika o alternativnim sankcijama.
Predavačice na ovoj obuci bile su dr Olga Tešović predsednica Osnovnog suda u Požegi i Ivana Milovanović sudija Osnovnog suda u Nišu.

 

VESTI