VESTI

Priručnik za primenu alternativnih sankcija.

Priručnik za primenu alternativnih sankcija.

26 Septembar/Olga Tešović/

Projektni tim je održao drugi sastanak na kome je donet plan projektnih aktivnosti koje će biti realizovane do kraja godine.

Prva aktivnost koja će biti realizovana tokom meseca septembra i oktobra jeste izrada i štampanje Priručnika za primenu alternativnih sankcija.

Počev od novembra, pa do kraja 2020. godine planirano je održavanje četiri seminara – obuke za sudije osnovnih sudova, osnovne javne tužioce i njihove zamenike, kao i poverenike na temu primene alternativnih sankcija. Seminari će biti održani u sedištima apelacionih sudova u Novom Sadu, Nišu, Beogradu i Kragujevcu.

Nadamo se da će epidemiološka situacija dozvoliti da se sve predviđene aktivnosti realizuju u punom obimu kako su i planirane.

VESTI