VESTI

Projektni tim

Projektni tim

26 Septembar/Olga Tešović/

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ realizovaće se u periodu od septembra 2020. do septembra 2021. godine. Prvi zadatak nam je bio da formiramo projektni tim - grupu kolega koji će biti nosioci projekta.

Nosioci projekta su:

- dr Olga Tešović – predsednik Osnovnog suda u Požegi i sudija u krivičnom odeljenju navedenog suda; doktor pravnih nauka – doktorsku disertaciju odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine na temu „Alternativne krivične sankcije u krivičnom pravu Republike Srbije“; predavač na Pravosudnoj akademiji na temu alternativnih krivičnih sankcija; član Foruma sudija Srbije;

- Ivana Milovanović – sudija i predsednik krivičnog odeljenja Osnovnog suda u Nišu; predavač iz krivičnog i krivičnog procesnog prava na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić; predavač iz oblasti medijacije; predavač na Pravosudnoj akademiji na temu alternativnih krivičnih sankcija; član Upravnog odbora Foruma sudija Srbije

- Nebojša Đuričić – sudija Višeg suda u Beogradu; predavač iz oblasti medijacije, nasilja u porodici, kao i na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka u građanskoj materiji; predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.

Projektni tim održao je prvi sastanak 10. septembra 2020. godine i utvrđene su smernice za realizaciju svih planiranih projektnih aktivnosti.

VESTI